Publications

Relevante eigen publicaties
Clemens, J. (1994a). Diagnostiek van leesproblemen in het VO. (1) Tijdschrift voor Remedial Teaching.
Clemens, J. (1994b). Diagnostiek van leesproblemen in het VO (2) Tijdschrift voor Remedial Teaching.
Clemens, J., & Hacquebord, H. (1995). Diagnostiek van leesvaardigheid. (J. Clemens & H. Hacquebord, Eds.). Delft: Eburon.
Clemens, J., & Henneman, K. (1995). Diagnostiek van leesproblemen in het voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van een instrument voor gespecialiseerde docenten en remedial teachers. In J. Clemens & H. Hacquebord (Eds.), Diagnostiek van leesproblemen (pp. 79–95). Eburon Uitgeverij B.V.
Hacquebord, H., & Clemens, J. (1998). De kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland. (J. Clemens & H. Hacquebord, Eds.). Delft: Eburon Uitgeverij B.V.
Bohncke, G., Clemens, J., & van Eunen, K. (2001). Internet bij Nederlands. APS.
Clemens, J., van Eunen, K., & Bohncke, G. (2001). Internet in het MVT onderwijs. Ideeën en materialen voor de talendocent. APS.
Clemens, J. (2001). Gedocumenteerd schrijven in een digitale leeromgeving. In A. Puper & H. Pilot (Eds.), Leren in een informatiewereld (pp. 93–99). Alphen a/d Rijn: Kluwer.
Clemens, J., & Walraven, A. (2011). Aandacht voor digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor het onderwijs. Abstract (pp. 33–36). Presented at the Vijfentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Academia Press. Retrieved from http://bit.ly/Y4GUIB
Clemens, J. (2012). Online Tekstbegrip: nieuwe uitdaging voor Nederlands of trouwen met Informatievaardigheden? Abstract (pp. 322–326). Presented at the Zesentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Academia Press.
Clemens, J. (2013). Online Reading Comprehension: A different ball game for language teachers. Abstract (pp. 62–63). Presented at the 18th European Conference on Reading. Jönköping. Sweden. August 6-9 2013, Jönköping: SCIRA. doi:10.1787/9789264112995
Clemens, J., Walraven, A., Voogt, J. M., & Pieters, J. (n.d.). Online tekstbegrip in het onderwijs. in preparation.